Kontakt

Pola oznaczone znakiem * należy koniecznie wypełnić.

Dane personalne:
Nazwisko*
Imię
Adres
Tel kontaktowy*
Fax
e-mail*
Typ instalacji:
Rodzaj instalacji jaką jest Pan/Pani zainteresowany(a)*
kolektory słoneczne
kolektory powietrzne
Dane o obiekcie:
Data budowy budynku*
Typ budynku*
dom mieszkalny
biuro
szkoła
budynek użyteczności publicznej
suszarnia
Lokalizacja
Powierzchnia użytkowa (w m2)*
Typ dotychczasowej instalacji grzewczej
Ilość mieszkańców*
Planowane miejsce instalacji kolektorów
dach płaski
dach pochylony
ściana
Przeznaczenie instalacji*
c.o.
c.w.u.
c.o. + c.w.u.
Copyright © Galilea
Polityka prywatności
Caterpillar Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe
Projekt: www.IguanaStudio.pl