Kontakt

Pola oznaczone znakiem * należy koniecznie wypełnić.

Dane personalne:
Nazwisko*
Imię
Adres
Tel kontaktowy*
Fax
e-mail*
Typ instalacji:
Rodzaj instalacji jaką jest Pan/Pani zainteresowany(a)*
kolektory słoneczne
kolektory powietrzne
Dane o obiekcie:
Data budowy budynku*
Typ budynku*
dom mieszkalny
biuro
szkoła
budynek użyteczności publicznej
suszarnia
Lokalizacja
Powierzchnia użytkowa (w m2)*
Typ dotychczasowej instalacji grzewczej
Ilość mieszkańców*
Planowane miejsce instalacji kolektorów
dach płaski
dach pochylony
ściana
Przeznaczenie instalacji*
c.o.
c.w.u.
c.o. + c.w.u.
Copyright © Galilea
Caterpillar Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe
Projekt: www.IguanaStudio.pl