Dotacje

Zarówno klienci indywidualni jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać zwrot aż 45% kosztów związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych. Od 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowuje preferencyjne kredyty przeznaczone na zakup kolektorów słonecznych.

Samo dofinansowanie dotyczy całej instalacji solarnej wraz z kosztami montażu, przy jednoczesnym założeniu, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia uwzględniany do wliczenia kwoty dotacji nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego (brutto). Wszystkie koszty powyżej nie będą uwzględniane przy udzielaniu dotacji.

Ważne jest również aby zakupione kolektory posiadały ważny europejski certyfikat Solar Keymark oraz spełniały normy jakości EN-12975-2.

Kolektory cieczowe sprzedawane przez naszą firmę posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, spełniając wszystkie wymagania stawiane przez NFOŚiGW oraz banki.

Preferencyjnych kredytów na zakup instalacji słonecznych udzielają banki, które podpisały odpowiednie umowy z NFOŚiGW. Są to:

Należy złożyć dwa wnioski zarówno do banku jak i do NFOŚiGW z prośbą o dofinansowanie. Oprócz wniosków wymagany jest również szereg innych dokumentów, których formularze mogą Państwo pobrać z naszej strony.

Ważne informacje dotyczące kredytu i dotacji:

  • Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i Wspólnot Mieszkaniowych z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
  • Banki udzielają kredytów według kolejności zgłoszeń.
  • Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej, dlatego konieczne jest zebranie wszystkich faktur VAT.
  • Koszty zakupu i instalacji muszą być poniesione dopiero po dacie złożenia wniosku o kredyt w banku. Natomiast odbiór techniczny instalacji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o kredyt.
  • To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz pozostałych dokumentów.
  • Procedura przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego dostępna jest w następującym pliku: Program priorytetowy (źródło www.nfosigw.gov.pl)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach poszczególnych banków oraz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Dokumenty wymagane przez banki

Dokumenty wymagane przez NFOŚiGW

Skontaktuj się z nami

Dodaj swój adres e-mail
aby dostawać informacje
o nowościach i promocjach

Poleć serwis znajomemu

Copyright © Galilea
Polityka prywatności
Caterpillar Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe Hars Rock Cafe
Projekt: www.IguanaStudio.pl